Informatie voor bedrijven

Werknemers met psychische klachten
In het kader van de Wet Poortwachter zijn werkgevers in toenemende mate verantwoordelijk voor het ziekteverzuim van hun werknemers. Als gevolg daarvan zijn werkgevers gebaat bij een snelle en adequate aanpak van psychische klachten van werknemers. Wachtlijsten verergeren deze klachten en verhogen de (verzuim)kosten. Daarom bieden we als Psychologenpraktijk Veluwe Noord binnen 8 werkdagen na aanmelding een behandeling aan. Zo wordt voorkomen dat klachten onnodig verergeren en zal het reÔntegratietraject sneller ingezet kunnen worden. Goed voor werkgever en werknemer!

Werknemers met lichamelijke klachten
Psychologenpraktijk Veluwe Noord heeft een samenwerkingsverband met bedrijfsfysiotherapeuten. Werknemers met lichamelijke klachten zoals rugklachten of RSI worden door deze arbeidstrainers en fysiotherapeuten behandeld. Door dit te combineren met psychologische begeleiding wordt een eenzijdige behandeling van klachten voorkomen wat structureel herstel zal bevorderen en het verzuim zal beperken.

Personal coaching
Eigenlijk zou het voor ons allemaal, als we efficiŽnt gebruik willen maken van onze sterke kanten, de moeite waard zijn om ons functioneren te onderzoeken. Het kan voor iedere leidinggevende een verrassend nieuw licht werpen op eigen irritaties of spanningen met betrekking tot werkgerelateerde situaties. De cognitieve gedragstherapeut is behalve behandelaar ook een uitstekende personal coach die u leert voorheen spanningsvolle situaties anders tegemoet te treden.
Als Psychologenpraktijk Veluwe Noord bieden we een aantrekkelijk Personal Coachingstraject aan. U leert in 6 consulten een krachtige techniek aan welke uw zelfinzicht zal vergroten. Met behulp van deze techniek kunt u vervolgens verder als uw eigen coach. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Teamcoaching
Het niet goed functioneren van een team heeft een negatief effect op prestaties die geleverd worden en werkt ziekteverzuim in de hand. U kunt ons benaderen voor het analyseren van de problemen binnen een team en het coachen van een team waardoor onderlinge verhoudingen worden hersteld en werknemers weer plezier krijgen in hun werk. Goed voor werknemer en werkgever!

Kijk ook bij ďPsychologisch onderzoekĒ voor diensten die we het bedrijfsleven aanbieden.